Toimitusehdot

Siirtolava.com palvelun (”Palvelun”) tuottaa Pati Dure Oy (”Pati Dure”) ja se on avoin niin yksityis- kuin yritysasiakkaille (”Asiakas”).

Palvelun tarkoituksena on helpottaa siirtolavaa (”Lava”) tarvitsevien Asiakkaiden yhteydenpitoa Lavojen tarjoajiin, tarjoamalla kanava jonka kautta tilauspyyntö välitetään verkostoon kuuluville yrittäjille (”Lavan Toimittaja”). Pati Durella on myös omaa kuljetusliiketoimintaa ja se saattaa mahdollisuuksien mukaan olla yksi Lavan Toimittaja.

1. Pati Dure ei vastaa kolmansien osapuolien tarjoaman palvelun laadusta, mukaanlukien Lavan Toimittajat, mutta pyrkii tarjoamaan palvelun tasokkaana ja laadultaan kilpailukykyisenä. Kaikki mahdolliset reklamaatiot, korvausvaatimukset, sekä muut vaatimukset tulee ohjata suoraan Lavan Toimittajalle. Mikäli Asiakkaalla on reklamoitavaa Lavan Toimittajan palvelun laadusta, voi asiakas olla yhteydessä suoraan Pati Dureen.

2. Palvelu pyrkii hankkimaan Lavan Toimittajan kaikille Asiakkaiden tekemille tilauksille, mutta ei pysty takaamaan Lavojen saatavuutta. Lava toimitetaan kahden arkipäivän kuluessa tilauksesta tai vaihtoehtoisesti pikatoimituksena mikäli asiakas haluaa lavan nopeammin. Mikäli Lavaa ei ole saatavilla, Palvelu ilmoittaa siitä asiakkaalle toivottua toimituspäivää edeltävänä päivänä mikäli tilaus on tehty vähintää kaksi arkipäivää ennen toivottua tilauspäivää. Muussa tapauksessa Palvelu ilmoittaa Asiakkaalle toivotun toimituspäivän loppuunmennessä jos lavaa ei ole saatavina myöskään toimituspäivää seuraavana arkipäivänä.

3. Tilaukset tulee suorittaa osoitteesta www.siirtolava.com löytyvällä tilauslomakkeella (”Tilaus”) tai puhelimitse/tekstiviestitse samoin tiedoin kuin lomakkeella vaaditaan.
Asiakkaan tulee varmistua siitä, että kaikki annetut yhteystiedot mukaanlukien toimitusosoite ovat oikein.
3.1 Tilaukset verkkopalvelusta: Asiakkaan vahvistettua tilauksen sähköpostista löytyvän linkin kautta, asiakas sitoutuu noudattamaan äitä sopimusehtoja ja Palvelulle muodostuu laskutusoikeus Asiakkaalta vaikka yhteystiedot olisi ilmoitettu väärin ja Lava on annettuun osoitteeseen toimitettu.
3.2 Tilaukset tekstiviestillä: Asiakkaan tilattua tekstiviestitse, asiakas sitoutuu noudattamaan äitä sopimusehtoja ja Palvelulle muodostuu laskutusoikeus Asiakkaalta vaikka yhteystiedot olisi ilmoitettu väärin ja Lava on annettuun osoitteeseen toimitettu.

4. Lavan Toimittajan kuljettaja (”Kuljettaja”) pyrkii varmistamaan Asiakkaalta ennen toimitusta osoitteen ja jättöpaikan, mutta mikäli Kuljettaja ei saa asiakasta kiinni, pyrkii hän jättämään lavan siten toimitusosoitteeseen, että se häiritsee mahdollisimman vähän muuta mahdollista liikennettä ja toimintaa.
Mikäli Lavaa joudutaan myöhemmin siirtämään Lavan Toimittajan toimesta, sitoutuu asiakas maksamaan 50% vastaavan summaan Tilauksen kuljetuksen hinnasta. Asiakas vastaa kaikista jäljistä joita syntyy Lavaa laskettaessa / nostettaessa esimerkiksi asfaltiin tai muihin pintoihin poislukien kiinteät rakennukset, rakennelmat ja ajoneuvot. Asiakas voi erikseen ilmoittaa kantavansa vastuun vahingoista edellämainituille jos lava halutaan tiettyyn paikkaan.

5. Tilauksen hinta koostuu useasta komponentista. Komponentteja ovat toimitus ja tyhjennysmaksut, jätemaksut, punnitusmaksut ja erilaiset lisät. Hinnasto on saatavilla www.siirtolava.com osoitteesta.

6. Tilauksen yhteydessä Asiakas ilmoittaa lavalle sijoittamansa materiaalin tyypin (”Materiaali”). Asiakas vastaa kustannuksellaan siitä, että lavalla on vain ilmoitettua Materiaalia tai Materiaalia jonka saa purkaa samassa yhteydessä yhdellä kippauksella kuin tilauksessa mainitun Materiaalin. Asiakas sitoutuu vastaamaan kaikista mahdollisista kustannuksista joita syntyy vääränlaisen jätteen sijoittamisesta lavalle. Asiakas on tietoinen ja ymmärtää, että esimerkiksi ongelmajätteen puhdistaminen jätteenkäsittelijän järjestelmistä saattaa olla kallista, mikäli sitä kuorman mukana kulkeutuu jätteenkäsittelijälle.

7. Lavan nouto: Asiakkaan tulee vahvistaa lavan nouto tekstiviestitse, sähköpostitse tai tilauksessa olleen linkin kautta Palvelun tuottajalle. Lava noudetaan kahden arkipäivän kuluessa vahvistuksesta. Mikäli lava halutaan pois nopeammin, asiakas sitoutuu maksamaan pikatoimituslisän. Pikatoimituksella lava pyritään noutamaan mahdollsimman nopeasti. Lavojen noudot aikataulutetaan siten, että ne ehditään toimittaa jätteenkäsittelyyn saman päivän aikana.

8. Lavan Toimittajat toimittavat jätteet / Lavan sisällön aina virallisille ja hyväksytyille jätteenkäsittelypaikoillle.

9. Asiakas situotuu valvomaan parhaansa mukaan, jotta Lavan Toimittajan Lavoille ei tehdä ilkivaltaa. Asiakas ei kuitenkaan ole korvausvelvollinen mahdollisesta ilkivallasta poislukien tilanteet jossa se on syntynyt asiakkaasta johtuvasta huolimattomuudesta.

10. Maksimilavavuokra-aika on 365 vuorokautta. Lavavuokra-aika katsotaan alkaneeksi päivästä jolloin Lava on toimitettu tai Palvelun toimittama kyseiseen lavaan liittyvä lasku on maksettu kesken lavavuokra-ajan.

11. Asiakas suostuu maksamaan välilaskun lavanvuokrasta 90 vuorokauden välein. Lasku sisältää siihen asti kertyneet hinnaston mukaiset kustannukset. Mikäli laksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Lavan Toimittajalla oikeus hakea lava pois, tyhjentää se ja laskuttaa kaikki kertyneet kustannukset Asiakkaalta.

12. Lavan Toimittaja eikä Pati Dure vastaa mistään Lavan aiheuttamista kustannuksista, eikä kustannuksista jotka syntyy asiakkaalle mikäli Lavaa ei pystytä toimittamaan.

13. Asiakas hyväksyy laskutuksen sähköpostitse.